Wat doet MGM?

Nationaal en Internationaal

Vanuit haar brede marketing-en communicatie ervaring is Marjan met MGM bij uitstek de partner voor de volgende sectoren:

 

Reis en vrijetijdsbranche

In een tijd waar consumenten zelf op zoek gaan naar informatie en steeds vaker online boeken, wordt het aantrekken van klanten voor jouw hotel, stad of bestemming een steeds grotere uitdaging. Een passende marketingstrategie is dan ook essentieel. Marketing voor de reisbranche kan bestaan uit:

 

1. Frisse wind: herpositionering

Wat nu werkt of altijd heeft gewerkt is wellicht achterhaald in 2020. Wat moet je nu doen om in de toekomst ook nog klanten te trekken naar jouw hotel, bestemming of via jouw reisorganisatie? MGM begeleid je in dit denkproces door middel van:

 

 • Strategiesessie, waar sta je nu en waar wil je naar toe

 • Onderzoek onder de huidige klanten, de omgeving en de markt

 • Meerjarenplan waarin stapsgewijs het pad naar 2020 wordt vormgegeven

 

2. Opzetten en uitvoeren van een praktisch marketing- en communicatieplan 

Juiste positionering in de gewenste klantgroep staat centraal. Uitvoering kan door middel van:

 

 • Persberichten-en reizen met de juiste media

 • Sponsoractiviteiten

 • Evenement organisatie (conferentie, product lancering, roadshow, persevent, klanten event)

 • Gerichte klantenacties
   

  MGM staat voor het aanleveren van:

 • Creatieve ideeën; gastsprekers, entertainment etc.

 • Sponsoring en fondsenwerving

 • Gedegen communicatie; uitnodigingen, bevestigingen, registratie, co-ordinatie van leveranciers

 • Database management

 • Coördinatie van leveranciers; locatie, decoratie, catering, transport

 • Communicatie middelen en materialen

 • On site management; hospitality desk, event management

 • Logistiek en technisch support

 • Activiteiten na het evenement

Onderwijs

Onderwijs is gebaat bij minder studie uitval en beter studierendement. Om dit te realiseren is een juiste match tussen de opleiding en de toekomstige (internationale) student van belang. Ook een betere profilering van de opleiding kan een rol spelen. MGM helpt opleidingen of instituten bij het plannen maken en uitvoeren voor o.a.

   

 • Werving voor nationale en internationale studenten door bijvoorbeeld het geven van presentaties, bezoeken van scholen, inzetten van social media, samenwerken met wervingsagenten en deelname aan beurzen  

 • Opzetten ambassadeurs- opleidingsproject met huidige studenten en docenten

 • Integreren bedrijfsleven in de werving van studenten

 • Fondsenwerving bij bedrijven en ondernemers voor internationaliseringsprojecten

 • Lessen en workshops marketing-en communicatie op HBO niveau

Destinationmarketing

Massaal op vakantie!
Uit onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat 13 miljoen Nederlanders het afgelopen jaar minimaal één keer op vakantie is geweest, dit is bijna een kwart miljoen meer dan in 2016. Ook de frequentie steeg. In totaal werden er 36,7 miljoen vakanties geboekt in binnen- of buitenland; dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2016.

Hoe kan je als bestemming er voor zorgen dat je meer bezoekers ontvangt en ook dié bezoekers die een meerwaarde opleveren voor de ondernemers?

 • Onderzoek onder huidige en potentiële bezoekers en ondernemers om er achter te komen wat men waardeert of juist mist in het toeristische-en recreatieve aanbod 

 • Haalbaarheid en uitvoering van gezamenlijke promotie in een gebied met als doel het stimuleren van lokale kruisbestuiving!

 • Cross-mediale communicatie door integratie van adverteren in print media (dag- en weekbladen), e-mailmarketing en online koppeling van website en social media 

 • destinationmakers.nl, een nieuwe samenwerking in marketing-en communicatie tussen Marjan Gielen en Lisette Dirks, is specialist op dit terrein.